ISSN: 1988-2459

[articles]

IV època / volum XXII / núm. 57 / novembre 2017

Editorial

Pinyol, J.; et al.

Càlcul del volum de material mobilitzat, mitjançant dades lidar, pel corrent d'arrossegalls de juny de 2013 en el barranc de l'Aubeta

Janeras, M.; et al.

Monitoratge del moviment del terreny en la gestió dels riscos geològics

González, M.; et al.

La base de dades de moviments del terreny de Catalunya (LLISCAT): Una eina per a la gestió dels riscos geològics

Marturià, J.; et al.

Suport a la planificació territorial i urbana en matèria de riscos geològics

Comentaris de productes

Esdeveniments

[ hemeroteca ]

[info]

[cerca]

[info]