ISSN: 1988-2459

[articles]

IV època / volum XXIII / núm. 58 / gener 2018

Editorial

Tardà, A.; et al.

Anàlisi del decaïment dels boscos del Maresme 2015-2016 a partir d'imatges del satèl·lit Sentinel-2

Alamús, R.; et al.

Operational light source and luminance determination methodology by using hyperespectral and mapping cameras

Mora, O.; et al.

Anàlisi de subsidència en el Delta de l'Ebre a partir d'imatges Sentinel-1A/B: Resultats preliminars i lliçons apreses

Gilabert, J.; et al.

Les zones climàtiques locals: La nova cartografia urbana i rural segons la seva resposta tèrmica

Castellví Esturi, J.; et al.

HUMIT, petit satèl·lit d'observació de la Terra

Comentaris de productes

Esdeveniments

[ hemeroteca ]

[info]

[cerca]

[info]